Hi, welkom op de website van Moon River!
(for English, please scroll down)
 
 
* Wil je meer rust, balans en focus ervaren?
 
* Of kamp je met fysieke of mentale klachten?
 
 
 Mijn talent en missie is positief bijdragen aan gezondheid en geluk.
Dit doe ik bij de kern, op energetisch niveau, omdat in die onzichtbare wereld de basis ligt van alles wat wij voelen en ervaren.  
 
De afgelopen tien jaar heb ik honderden mensen en dieren
van over de hele wereld mogen ondersteunen. 
Ik heb gaandeweg m'n eigen vorm gevonden in het werken met helende energie.
Mijn intuitie is altijd leidend en daardoor is iedere sessie anders.
 
 
Moon River Energy Healing heeft mooie resultaten opgeleverd bij o.a.:
 
* uiteenlopende (chronische) pijnklachten
* stress
* (jeugd-)trauma's
* burn-out
* depressie
 
en heeft als katalysator gewerkt in processen van
 
 * versterken van de verbinding met jezelf
* persoonlijke groei
 
 
Ik nodig je van harte uit om te ervaren wat Moon River Energy Healing
voor jou  kan betekenen.
 
 
Lieve groet,
Liset
Moon River

 Touching hearts around the globe

 
Love is the most healing force in the world; nothing goes deeper than love.
It heals not only the body, not only the mind, but also the soul.

  ~ Osho ~
  
 

Hi, welcome to the Moon River website!
 
 
* Would you like to experience more inner peace, balance and focus?
 
* Or are you struggling with physical or mental complaints?
 
 
 My talent and mission is to contribute to health and happiness.
I do this at the core, on an energetic level, because the basis of everything
we feel and experience lies in this invisible world.
 
The past ten years I have supported hundreds of people and animals
from all over the world.
I have gradually developed my own form in working with healing energy. 
My intuition is always leading, therefore every session is different.
 
 
Moon River Energy Healing has yielded great results at a.o.:
 
* various (chronics) pain complaints
* stress
* (childhood) trauma's
* burn-out
* depression
 
and has acted as a catalyst in processes of
 
 * strengthening the connection with yourself
* personal growth
 
 
I warmly invite you to experience what Moon River Energy Healing
can do for you.
 
 
With Love,
Liset
Moon River

 Touching hearts around the globe

 
Love is the most healing force in the world; nothing goes deeper than love.
It heals not only the body, not only the mind, but also the soul.

  ~ Osho ~